Wydruk
Dane nieruchomości:

Numer Księgi Wieczystej*  
  np. WA3M/00011111/1 lub KW 11111
Ulica nieruchomości:
Kod pocztowy, Miejscowość:
Wydział Ksiąg Wieczystych:
                                                             (np. X Wydział Ksiąg Wieczystych w Warszawie)
 


(cena zawiera przygotowanie i złożenie wniosku w sądzie, odbiór oryginałów dokumentów kurierem od Zamawiającego oraz przesłanie listem poleconym priorytetowym potwierdzenia z sądu o przyjęciu wniosku)
 
(HIPOTEKA) - Wpis w dziale IV Księgi Wieczystej
 
Wpis HIPOTEKI
 
Wpis hipoteki -
Wykreślenie hipoteki 
Zmiana hipoteki 
 
Założenie Księgi Wieczystej
 
dla lokalu spółdzielczego
dla gruntu
 
(SPADEK - WŁASNOŚĆ) - Wpis w dziale II Księgi Wieczystej

wpis spadkobiercy
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność
zmiana nazwiska - w przypadku związku małżeńskiego
 
 
 Wnioskodawca:

IImię i nazwisko: *
Ulica: * nr: *  lokal: *
Kod pocztowy: *  miejscowość: *
Nr PESEL:  NIP w przypadku firmy
Imię i Nazwisko do kontaktu: *
Telefon do kontaktu: *
Adres e-mail: *
 
 Dane do korespondencji: (wypełnić gdy jest inny adres dostawy)

<
Adres wysyłki:
Nazwa firmy/Imię i nazwisko:
Ulica, numer domu, lokalu:
Kod pocztowy, Miejscowość:
 

  Akceptuję Regulamin korzystania z serwisu internetowego.
 


Polityka Prywatnosci


Jeśli masz problem z wypełnieniem formuarza napis do nas e-mail: si24@si24.pl 


* pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione !